§ I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość za pośrednictwem sieci Internet, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 16 lutego 2017 roku.
 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.rwhunt.pl jest firma:
  RWHUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  z siedzibą w Kluczbork ul. Pułaskiego 17
  NIP: 7511776722
  REGON: 366579278
  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000663936, kapitał zakładowy: 1.030.000,00 zł. wpłacony w całości (zwanym dalej jako właściciel sklepu).
 3. Sklep firmowy rwhunt.pl w Wieliczce przy ul. Krakowska 52 czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w sobotę od 09:00 do 14:00, adres poczty elektronicznej: sklep@rwhunt.pl
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie rwhunt.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.
 5. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.rwhunt.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.

§ II. Zasady zamawiania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.rwhunt.pl .
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego. Realizacja zamówień następuje w ciągu 48 godzin od momentu ich przyjęcia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 3. Klientami rwhunt.pl mogą być osoby, które ukończyły 13 lat (K. C. Art. 11-24). Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany, umowa jest niewiążąca. W przypadku zakupu wiatrówki, gazów pieprzowych lub noży, kupujący musi być osobą pełnoletnią.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty rwhunt.pl oraz wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.
 5. Wkrótce po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuję drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). W razie braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien skontaktować się z rwhunt.pl drogą telefoniczną lub mailową na adres sklep@rwhunt.pl.
 6. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto rwhunt.pl. Formy płatności opisane są na stronie formy płatności i wysyłki
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w chwili otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia; w przypadku płatności przelewem w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek Sprzedawcy.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
 9. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, nie zostanie uregulowana płatność, rwhunt.pl zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 10. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu, Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego, sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 11. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, rwhunt.pl informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji lub z całego zamówienia, rwhunt.pl zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia zwrotu pieniędzy.
 12. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży, rwhunt.pl zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.
 13. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk osoby zamawiającej, składa się czas realizacji zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
 14. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej rwhunt.pl, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich.
 15. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie osoby zamawiającej.
 16. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem sklep@rwhunt.pl, do momentu zmiany statusu zamówienia na "W realizacji".

§ III. Wysyłka i zapłata

 1. Towary zamówione w sklepie internetowym www.rwhunt.pl dostarczamy na teren całej Polski za pośrednictwem kuriera DPD. Czas dostawy to jeden-dwa dni robocze do większości miejsc w Polsce (do małych i bardzo oddalonych miejscowościach czasami dwa trzy dni robocze), w przypadku braku (wyprzedaniu) towaru przesyłka wyjątkowo może potrwać do 5 dni roboczych.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania firm kurierskich. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru, w obecności pracownika firmy kurierskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie e-mailem na sklep@rwhunt.pl .
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 4. W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie na adres poczty podawanego przy rejestracji.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w rwhunt.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
 6. Więcej informacji znajduje się w zakłądce "Wysyłka i płatności".

§ IV. Zwrot towaru i wymiany

 1. Zgodnie z ustawą z 24 czerwca 2014 "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument, może odstąpić od umowy i zrezygnować z towaru kupionego w sklepie rwhunt.pl bez podania przyczyny, w ciągu czternastu dni od daty odebrania przesyłki.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym towarem, Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.
 3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem, dokumentami i pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zakupu na poniższy adres:
  RWHUNT Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 52
  32-020 Wieliczka
  Formularzu odstąpienia od umowy znajduje się pod tym linkiem.
 4. W przypadku zwrotu lub wymiany, w zamówieniu opłaconym przelewem z konta zagranicznego pieniądze są zwracane na konto wskazane przez klienta lub na to, z jakiego wyszedł przelew. Jednakże w przypadku przelewu zwrotnego rwhunt.pl zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztem wykonania przelewu.
 5. Koszty przesyłki wymienianego towaru pokrywa klient w obie strony. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt rwhunt.pl nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia drogą mailową bądź telefoniczną.
 6. Koszty przesyłek, w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez sklep rwhunt.pl, pokrywa rwhunt.pl. W przypadku stwierdzenia pomyłki rwhunt.pl zwróci Klientowi koszt wysyłki do rwhunt.pl, w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym.
 7. Towar, którego zwrot/wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, niezawierający rachunku bądź pisma reklamacyjnego, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Klienta.
 8. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 10. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ V. Reklamacje

 1. Sklep internetowy rwhunt.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. rwhunt.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że rwhunt.pl ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 5. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. W celu złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego produktu i usprawnienia procesu reklamacji kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@rwhunt.pl, lub w formie pisemnej na poniższy adres:
  Reklamacje
  RWHUNT Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 52
  32-020 Wieliczka
  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego
  2. Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
  3. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego
  4. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

§ VI. Prawa autorskie

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego rwhunt.pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
 2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.rwhunt.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami rwhunt.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

§ VII. Ochrona danych osobowych

 1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. Realizacji umowy
  2. Wysłania zamówienia
  3. Wystawienia faktury VAT lub paragonu imiennego
 2. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep rwhunt.pl.
 3. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w Profilu użytkownika, a także usunięcia z bazy danych po zgłoszeniu chęci usunięcia na e-mail: sklep@rwhunt.pl. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  1. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
 4. Klienci mogą przeglądać stronę internetową rwhunt.pl bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

§ VIII . Warunki sprzedaży broni i amunicji, na które wymagane jest pozwolenie

 1. Sprzedaż broni i amunicji odbywa się wyłącznie w sklepie stacjonarnym:
  RWHUNT Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 52
  32-020 Wieliczka
 2. Sprzedaż broni i amunicji w sklepie stacjonarnym, możliwy jest jedynie po okazaniu:
  1. legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni,
  2. zaświadczenia wydanego odpowiednio przez właściwy organ Policji lub organ wojskowy, uprawniającego do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni wraz z amunicją do tej broni.

§ IX . Warunki sprzedaży broni, na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na broń

 1. Na podstawie przepisów prawa regulujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu bronią, tj.: Art. 31 ust.1 Ustawy z dnia 22 czerwca 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2001 r. wraz z późn. zm.) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz § 13 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej.
 2. Każdy Klient dokonujący zakupu broni w serwisie rwhunt.pl, na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, zobowiązany jest do przesłania na adres: sklep@rwhunt.pl zeskanowanego dowodu osobistego, w oparciu o który serwis rwhunt.pl będzie mógł zweryfikować pełnoletność osoby kupującej, oraz spełnić obowiązki ewidencyjne a tym samym potwierdzić legalność dokonanej transakcji sprzedaży.
 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez rwhunt.pl wyłącznie w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym także realizacji złożonego zamówienia oraz wystawienia faktury lub rachunku. Klient ma prawo wykonywać w stosunku do danych osobowych uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) w zakresie w jakim, powyższe uprawnienia nie stoją w sprzeczności z wykonywaniem przez serwis rwhunt.pl (administratora danych osobowych) oraz uprawnione organy obowiązków nałożonych przepisami prawa z zakresu sposobu ewidencjonowania danych osobowych dotyczących obrotu bronią, na posiadanie której przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia na broń.
 4. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep rwhunt.pl.
 5. W związku z powyższym, serwis rwhunt.pl, jako administrator danych osobowych Klientów informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo każdego z Klientów serwisu, powierzone dane osobowe Klienta są danymi poufnymi i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Dane te będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  1. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

§ X. Pozostałe ustalenia

 1. rwhunt.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym firmy RWHUNT sp. z o.o. wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym rwhunt.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie go do administratorów sklepu. Użytkownikiem Klientem może zostać osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoba prawna. Nie kontrolujemy ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Firma RWHUNT sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez firmę RWHUNT sp. z o.o. w zakresie realizacji zamówień oraz celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).
 6. Informacje o oferowanych produktach są w pełni opisane odrębnie do każdego produktu.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.